Brusselaars zamelen record van 31.688 kg batterijen in naar aanleiding van inzamelactie van Bebat en Leefmilieu Brussel

Bedankt Brussel!

Bebat en Leefmilieu Brussel riepen met de campagne ‘Samen meer lege batterijen inzamelen in Brussel’, alle Brusselaars op om thuis op batterijenjacht te gaan en hun lege batterijen binnen te brengen in één van de 2.200 Bebat inzamelpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne liep van 13 maart tot 14 april en bleek een bijzonder groot succes te zijn: er werd 31.688 kg batterijen ingezameld in de 19 Brusselse gemeenten. Dit is een stijging van maar liefst 45 % ten opzichte van de inzameling in dezelfde periode in 2018.

Volgens een schatting van Bebat, worden er in Brussel zo’n 5 miljoen gebruikte batterijen vergeten in lades of toestellen. Met de campagne ‘Samen meer lege batterijen inzamelen in Brussel’, wilde Bebat, de vzw die instaat voor het inzamelen en sorteren van gebruikte batterijen in Belgie, met de steun van Leefmilieu Brussel, de Brusselaars uitdagen om thuis op zoek te gaan naar lege batterijen. Elk Brussels gezin ontving een inzameldoosje zodat ze tijdelijk lege batterijen op een efficiënte en veilige manier thuis konden bewaren. Bebat en Leefmilieu Brussel moedigden tijdens de campagne van 13 maart tot 14 april dus alle Brusselaars aan om thuis actief op zoek te gaan naar lege batterijen in alle toestellen, laden, kasten, de keuken, de garage, de bergplaats, de kelder en de zolder, want iedereen heeft wel batterijen in huis (grootouders, ouders, kinderen,…).  

Record voor Brussel

De resultaten van de campagne zijn intussen bekend en de inzamelactie bleek een groot succes te zijn in alle 19 Brusselse gemeenten en voor alle verschillende inzamelkanalen. De Brusselaars zamelden naar aanleiding van deze campagne samen 31.688 kg batterijen in tegenover 21.905 kg in diezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van maar liefst 45 %. Daarnaast bleek ook de social media campagne een groot succes. Nele Peeters, Marketing Manager van Bebat, is heel tevreden met deze resultaten : “We willen alle Brusselaars erg bedanken voor hun inzet! We hoopten met deze campagne iedereen te sensibiliseren om gebruikte batterijen binnen te brengen, zodat deze gerecycleerd kunnen worden en hun grondstoffen (ijzer, zink, plastics,…) opnieuw gebruikt kunnen worden. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we samen met Leefmilieu Brussel in ons opzet geslaagd zijn. We hopen dat deze trend in stijgende lijn verdergezet zal worden gedurende de zomer en de volgende jaren, en we zullen dan ook specifieke projecten blijven ontwikkelen om de Brusselaars verder aan te moedigen.”

Volgens recente studies, uitgevoerd voor Bebat, heeft een Brussels gezin gemiddeld 86 batterijen in huis waarvan er 10 leeg zijn. Lege batterijen bevatten veel stoffen die herbruikt kunnen worden waaronder zink, ijzer, plastic, mangaan, alkaline en zinkkool. Met meer dan 3.200 ton ingezamelde batterijen en een inzamelpercentage van 61,6 % in 2018 is België bij de koplopers van Europa.

      

Over Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar werkterreinen bestrijken het milieu in de breedste zin van het woord, met inbegrip van afvalpreventie -en beheer. Meer info op https://leefmilieu.brussels/

Overtuigd door Zero Waste? Bezoek https://leefmilieu.brussels/themas/zero-afval 

Contacteer ons
Over BEBAT

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw staat in voor de inzameling, sortering en recyclage. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. In de meer dan 25.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2018 zamelde Bebat meer dan 3.200 ton batterijen in. Over de laatste vijf jaar heeft Bebat reeds 10.000 batterijen van elektrische voertuigen (EV) opgehaald en laten recycleren door de beste recyclagefirma’s in België en Europa.