Bebat brengt de hele E-mobility markt in kaart - Wat met de EV-batterijen?

Is er nog leven na het eerste leven van EV-batterijen? Bebat kijkt verder in het ‘Grote E-mobility Rapport’

Tienen. Bebat vzw, gespecialiseerd in het inzamelen en recycleren van gebruikte batterijen, speelt sinds enkele jaren een leidende rol in het debat rond de E-mobility markt. Centraal in dit verhaal staat de batterij. Wat gebeurt er van zodra die batterijen een eerste leven achter de rug hebben? Bebat publiceert vandaag het ‘Grote E-mobility Rapport’.

Terwijl de media vooral focussen op elektrische personenwagens - en het uitblijven van de doorbraak ervan - stelt Bebat vast dat er al op veel manieren elektrisch wordt gereden vandaag, van E-bikes en iWheels over elektrisch construction equipment en industriële voertuigen tot E-bussen.

Om elektrisch rijden tot een duurzaam alternatief te maken, is het belangrijk dat de sector zich voorbereidt op de aftercare van EV-batterijen: compliance, recyclage, hergebruik en second-life toepassingen. Een traject waarin Bebat importeurs en constructeurs ontzorgt, zelfs op Europese schaal. 

 

Bestaat er een tweede leven voor EV-batterijen?           

Om het positieve milieueffect van elektrisch rijden te bereiken, is het cruciaal te weten wat met de EV-batterij aan te vangen bij het einde van haar eerste leven. Anders gezegd: van zodra haar capaciteit is gedaald tot 70 à 80% van de initiële capaciteit. Of van zodra zij beschadigd of defect is geraakt.

Batterijen kunnen worden hersteld (re-use of hergebruik als EV-batterij) of in nieuwe toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld: voor opslag van zonne-energie. Dit opent boeiende second-life perspectieven. Op die manier wordt een gesloten waardeketen gevormd.

“Dankzij onze expertise in dit gebied  -  we hebben de laatste vijf jaar ruim 10.000 EV-batterijen opgehaald, ontmanteld en klaargemaakt voor recyclage - is Bebat klaar voor de verdere elektrificatie van de mobiliteitsmarkt. We hebben een oplossing voor elke batterij en elk voertuig”, stelt Peter Coonen, Managing Director van Bebat.

Bovendien staat Bebat aan de wieg van Reneos, een Europees platform waarop autodealers en demontagebedrijven uit heel Europa en daarbuiten kunnen aanloggen voor een deskundige en veilige ophaling van hun EFV (hybride en elektrische voertuigen)-batterijen. Daarvoor werkt Bebat samen met Europese partners. Belangrijk is dat dit alles op maat van de klant gebeurt.

De E-mobility whitepaper kan via deze link gedownload worden : https://ebooks.bebat.be/ebook/2/nl

Contacteer ons
Over BEBAT

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw staat in voor de inzameling, sortering en recyclage. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. In de meer dan 25.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2018 zamelde Bebat meer dan 3.200 ton batterijen in. Over de laatste vijf jaar heeft Bebat reeds 10.000 batterijen van elektrische voertuigen (EV) opgehaald en laten recycleren door de beste recyclagefirma’s in België en Europa.